Chia sẻ Lời Chúa - Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh - 25/05/2020 - Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, DCCT


Thứ Hai Tuần VII Mùa Phục Sinh Năm A (Ga 16,29-33) - Lm Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R. 25/05/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo