[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải - Bài 9. Thiên Chúa Hiện Hữu1) Thiên Chúa siêu việt có nghĩa là gì? 2) Sự khác nhau giữa việc chứng minh và việc nhận biết có Thiên Chúa, đồng thời giải trình cách hữu lý về hiện hữu của Ngài; 3) Chấp nhận có Thiên Chúa là điều phải lẽ mà lý trí nên làm. Trong số những vấn nạn mà các giáo lý viên hay các bạn trẻ nói chung hay bị hỏi đó là: Có Thiên Chúa thật không? Làm sao ta biết có Thiên Chúa? Có cách nào chứng minh có Thiên Chúa hay không? Chúng ta cần trả lời ngay rằng không có cách nào chứng minh rõ ràng dứt khoát là có Thiên Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo