Giảng Lễ Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh,Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục GP. Phú Cường.Giảng Lễ Thứ Hai Tuần IV - Mùa Phục Sinh,Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước – Giám Mục GP. Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo