Bài 19: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh 2 - Trình thuật Adam và Eva - Lm. Gioakim Hà Ngọc PhúBài 19: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh 2 - Trình thuật Adam và Eva - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo