Hướng dẫn về Tôn Kính Tổ Tiên của Người Công Giáo tại Nt Chính Toà Đà Nẵng 26/6/2020.Hướng dẫn về Tôn Kính Tổ Tiên của Người Công Giáo lúc 19g30, ngày 26/6/2020 do Cha quản xứ Phêrô Trần Đức Cường trình bày.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo