Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng: "Gia nhập đạo Công giáo không phải để hợp thức thủ tục kết hôn"Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ ban Bí tích Thanh Tẩy và Thêm Sức cho Tân tòng Chúa Nhật ngày 07.06.2020 tại nhà thờ Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo