[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 11. Thiên Chúa Ba NgôiTín điều Thiên Chúa Ba Ngôi bao hàm các khẳng định sau: 1) Chỉ có một Thiên Chúa duy nhất; 2) Có Cha, Con và Thánh Thần là ba Ngôi Vị phân biệt nhau; 3) Cả ba Ngôi vị trên đều là Thiên Chúa với uy quyền như nhau.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo