LHS Thứ Năm sau Tuần X TN: RA ĐI LÀM CHỨNG TRONG QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA,Lm Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCTLHS Thứ Năm sau Tuần X TN: RA ĐI LÀM CHỨNG TRONG QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA - Linh mục Giuse Nguyễn Khánh Sơn, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo