Trực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế (11.06.2020) Tại Nhà Thờ Chánh Toà - Giáo Phận Phú CườngTrực Tiếp: Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế - Giáo Phận Phú Cường. Vào Lúc 09h00 ngày 11.06.2020 Tại Nhà Thờ Chánh Toà Giáo Phận Phú Cường. Do Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám Mục Giáo Phận Phú Cường chủ tế. Sau đây là các ứng viên phó tế của Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo