Những gì lỗi đức công bằng thì phải trả lại... - Giải đáp Mục vụGiải đáp Mục vụ - Những gì lỗi đức công bằng thì phải trả lại - Điều răn thứ mười. - Điều hợp: Duy Thủy - Chia sẻ: Lm. Giuse Phạm Quốc Văn, OP., Giám đốc Học viện Liên dòng Nam tại Việt Nam

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo