Bài Giảng của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ - Lễ hai Thánh Phêrô và Phaolô 29/6/2020📍Thánh lễ kính hai Thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô được cử hành tại Trung Tâm LCTX An Lạc do Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ chủ tế. Hôm nay cũng là Lễ Bổn mạng của ĐGM GP Thái Bình, trong Thánh lễ, ngài đã chia sẻ với cộng đoàn tâm tình của ngài. Bản quyền © 2020, Truyền thông Giáo phận Thái Bình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo