⭕️Thánh Lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô | 17g15 ngày 13/6/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng⭕️Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa Kitô | 17g15 ngày 13/6/2020 | Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng do Đức Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự - 17g15 Thánh lễ - 18g00 Kiệu Mình Thánh Chúa

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo