🔴Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ | Thứ Bảy ngày 13-6-2020Thánh Lễ trực tuyến - CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ do linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân chủ sự, cử hành lúc 17g30 thứ Bảy, ngày 13 tháng 06 năm 2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo