Trực tiếp: Thánh Lễ kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô | Bổn Mạng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ | 29/6/2020 | Gp. Thái BỉnhTrực tiếp: Thánh Lễ kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô | Bổn Mạng Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Đệ | 29/6/2020 | Gp. Thái Bỉnh

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo