Trực tiếp: Thánh lễ phong chức phó tế 9g30 | Thứ Hai 29/6/2020 | Giáo phận Mỹ Tho.Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Mỹ Tho, chủ sự. Tại nhà thờ Nữ Vương Hòa Bình.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo