[DCCT VN] Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời - lúc 8g30, thứ Ba 30/06/2020Trực tiếp: Thánh lễ Tuyên Khấn Lần Đầu và Khấn Trọn Đời Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam lúc 8g30, thứ Ba 30/06/2020 Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - DCCT Sài Gòn

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo