LHS Thứ Ba sau CN XIII TN: CÁI ĐƯỢC VÀ CÁI MẤT CỦA ĐỜI TÔNG ĐỒ - Linh mục Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo