TGPSG Lễ Giỗ lần thứ 25 Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình (1995 - 2020)Lễ Giỗ lần thứ 25 Đức cố TGM Phaolô Nguyễn Văn Bình (1995 - 2020) vào lúc 17giờ30, Thứ Tư ngày 01.07.2020 tại Nhà thờ Gia Định TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo