Bài Giảng Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT Việt Nam năm 2020Bài Giảng Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 2020 - ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân. GP Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo