Bài 20: Biểu tượng các nghĩa của Kinh Thánh (3) - Ý nghĩa vượt qua Biển Đỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 20: Ý nghĩa vượt qua Biển Đỏ - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo