Bài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (3) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào?Bài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (3) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes