Bài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (3) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào? - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 22: Thắc mắc Thánh Kinh (3) Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem khi nào?

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo