Đến Bàn Tiệc Thánh - Bài mở đầu: Em học Giáo LýHỌC GIÁO LÝ QUA PHIM NGẮN Phần giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu (Đến Bàn Tiệc Thánh) Bài mở đầu: Em học giáo lý.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo