Bài 23: Tại sao có nhiểu bạo lực trong Kinh Thánh? Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCTBài 23: Tại sao có nhiểu bạo lực trong Kinh Thánh? Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo