Mẹ La Vang, Nữ Vương Ban Sự Bình An - Bài Hát Chủ Đề Đại Hội Thánh Mẫu Toàn Quốc La Vang Lần Thứ 32Mẹ La Vang, Nữ Vương Ban Sự Bình An Sáng tác : Hữu Ân Trình bày : Angelo Band Phòng thu : Minh Châu Studio Lyric video : Hung Pham

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo