Bài giảng lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ bảy tuần XVI TN 17.07.2020 - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCTBài giảng lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp thứ bảy tuần XVI TN 17.07.2020  - Lm. Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo