[Thần Học Vui] Giáo lý tổng quan và diễn giải – Bài 16. Sáng Tạo: Con ngườiCon người được dựng nên theo hình ảnh của Thiên Chúa (x. St 1,27). Điều này có nghĩa là gì? Nhiều thần học gia tìm cách xác định nội hàm của khái niệm "theo hình ảnh Thiên Chúa", như là bao gồm những khả năng của lý trí, tự do, tình yêu, tự ý thức, tự chủ, dâng hiến và hiệp thông, v.v. Tuy nhiên, điều Giáo hội muốn nhấn mạnh là chân lý con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa nói lên phẩm giá cao quý và độc nhất của con người, nhờ mối dây đặc biệt liên kết họ với Thiên Chúa và nhờ khả năng tương tác với Thiên Chúa cách đặc biệt.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo