LHS Thứ Bảy sau CN XIII TN: ĂN CHAY THEO TINH THẦN MỚI - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT
LHS Thứ Bảy sau CN XIII TN: ĂN CHAY THEO TINH THẦN MỚI - Lm Giuse Hồ Đắc Tâm, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo