Trực tiếp: Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 07.2020 tại Linh Địa La VangThánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 07.2020 tại Linh Địa La Vang Thánh Lễ được cử hành vào lúc 08g00 ngày 04.7.2020 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo