SN Lời Chúa CN Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 1-23) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 12/07/2020SN Lời Chúa CN Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 13, 1-23) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 12/07/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo