SN Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10,34 - 11,1) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 13/07/2020SN Lời Chúa Thứ Hai Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 10,34 - 11,1) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 13/07/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo