Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 1-8) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 17/07/2020Suy niệm Lời Chúa Thứ Sáu Tuần XV Mùa Thường Niên Năm A (Mt 12, 1-8) - Lm Giuse Nguyễn Tiến Lộc, C.Ss.R. 17/07/2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo