Xin cùng chúng tôi tham dự Hành Hương Hiệp Nhất Với Đền Thánh Đức Mẹ Lộ ĐứcÂu Châu đang từ từ mở cửa trở lại sau khi đóng cửa vì đại dịch coronavirus kinh hoàng. Các cử hành phụng vụ có công chúng tham dự đang trở lại trên khắp lục địa này. Tuy nhiên, các nhóm hành hương với số lượng lớn vẫn còn là điều rất xa trong tương lai. Chính vì thế, Đền thờ Đức Mẹ Lộ Đức nổi tiếng thế giới sẽ tổ chức một chuyến hành hương trực tuyến. “Đức Mẹ Lộ Đức cần thế giới, và thế giới cần Đức Mẹ Lộ Đức, ” Đức Ông Olivier Ribadeau Dumas, Giám đốc Đền Thánh Đức Mẹ Lộ Đức ở miền nam nước Pháp nói. Chương trình hành hương “Hiệp nhất với đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức” sẽ diễn ra vào ngày 16 tháng 7, và chương trình bao gồm 15 giờ hành hương trực tuyến, bằng các ngôn ngữ khác nhau, với thánh lễ, diễu hành, lần chuỗi và những lời cầu nguyện khác. Ngày 16 tháng 7 là một ngày rất có ý nghĩa: Đó là ngày kỷ niệm lần hiện ra cuối cùng của Đức Mẹ tại Lộ Đức.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo