Thánh lễ CHÚA NHẬT XVI Thường niên - 5h(sáng) ngày 19.07.2020 tại TGM Nha Trang🔴 TRỰC TIẾP: Thánh lễ CHÚA NHẬT XVI Thường niên - 5h(sáng) ngày 19.07.2020 tại TGM Nha Trang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo