Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A - 19/07/2020 (Đài Chân Lý Á Châu)Trực tiếp: Thánh Lễ Chúa Nhật XVI Thường Niên, Năm A - 19/07/2020 (Đài Chân Lý Á Châu)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo