Trực tiếp: Tuần lễ Giáo lý 2020: Gặp gỡ ĐTGM Giuse Nguyễn Năng


Tuần lễ Giáo lý 2020: Gặp gỡ ĐTGM Giuse Nguyễn Năng 👉vào lúc 17g30 Thứ Bảy ngày 25.07.2020 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo