Tuần lễ Giáo lý 2020: Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Phú YênTuần lễ Giáo lý 2020 Thánh lễ mừng kính Thánh Anrê Phú Yên - Quan thầy Giáo lý viên do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo