Bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM ABài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN NĂM A cử hành lúc 7g sáng ngày 09.08.2020 tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo