Bài giảng lễ Chúa Nhật 19 TN A – Đức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên, Giám mục Giáo phận cần Thơ.Thánh lễ trực tuyến Chúa Nhật 19 TN A lúc 19g00 ngày 9.8.2020. được phép sử dụng của Trung tâm Mục vụ Giáo phận cần Thơ.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo