Bài giảng THÁNH LỄ CẦU NGUYỆN CHO CÔNG LÝ VÀ HOÀ BÌNH TẠI NHÀ THỜ THÁI HÀ, CHÚA NHẬT, 30.08.2020.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo