🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (05h00'): THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | 31.08.2020 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (05h00'): THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN | 31.08.2020 | Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ tế

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo