CHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 016, Thứ sáu 28.8.2020 - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCTCHÉN CƠM HẰNG NGÀY số 016: Thứ sáu 28.8.2020 Mt 25, 13: "Anh em phải canh thức, vì không biết ngày giờ nào". Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo