Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT. Bài 6: ngày 01.8.2020: Mẹ Maria Mẹ xót thương chúng ta.Chuyên đề "NÓI VỀ MẸ - NÓI VỚI MẸ" Do Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.  Bài 6: ngày 01.8.2020: Mẹ Maria Mẹ xót thương chúng ta.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes