🔴 [Thánh Lễ trực tuyến] GP. Phú Cường (17h00'): THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN | Ngày 02.08.2020Thánh Lễ Trực Tuyến: Chúa Nhật XVIII Thường Niên Năm A Vào lúc 17h00 – ngày 02.08.2020 Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo