LHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX TN: PHỤNG SỰ CHÚA VÌ YÊU KÍNH VÀ TRI ÂNLHS Thứ Hai sau Chúa Nhật XIX TN: PHỤNG SỰ CHÚA VÌ YÊU KÍNH VÀ TRI ÂN - Linh mục Phanxico Xavie Nguyễn Văn Nhứt, OP

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by OddThemes