LỜI CHÚA HẰNG NGÀY - Thứ bảy 15.8.2020 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.LỜI CHÚA HẰNG NGÀY - Thứ bảy 15.8.2020 - Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo