LỜI CHÚA HẰNG NGÀY - Thứ tư 12.8.2020: “Có Thầy ở đấy, giữa anh em !” - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.LỜI CHÚA HẰNG NGÀY - Thứ tư 12.8.2020: “Có Thầy ở đấy, giữa anh em !” - Lm. Giuse Lê Quang Uy, DCCT.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo