🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Bà Rịa (19h00'): LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 14.08.2020🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Bà Rịa (19h00'): LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 14.08.2020

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo