🔴 Thánh Lễ trực tuyến - TGP. Sài Gòn (17h30'): NHÀ THỜ ĐỨC BÀ - LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI | Ngày 14.08.2020Thánh Lễ trực tuyến: LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC VỀ TRỜI cử hành lúc 17g30 sáng thứ Sáu ngày 14-08-2020 tại Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo