🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Đà Nẵng (17h00'): CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A | 16.08.2020🔴Trực Tuyến: THÁNH LỄ CHÚA NHẬT XX - THƯỜNG NIÊN - NĂM A | 16/08/2020 Tại nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng - Giáo phận Đà Nẵng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo