🔴 Thánh Lễ trực tuyến - GP. Phú Cường (08h00'): Thánh Lễ Thiếu Nhi - CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A | 16.08.2020 |Thánh Lễ Thiếu Nhi Trực Tuyến – Chúa Nhật XX Thường Niên Năm A Vào lúc 08h00 ngày 16.08.2020. Tại toà giám mục Giáo Phận Phú Cường.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo